Felvételi követelmények

Nyomtatóbarát változatPDF változat

 Irodalomtudományi Doktori Iskola

Irodalomtudományi Program: Az irodalmi kutatás irányai az ezredfordulón

 

 A 2020 szeptemberétől induló doktori képzésekre való jelentkezésekkel kapcsolatban az alábbi linken találhatnak információt:

https://pte.hu/hu/jelentkezes-doktori-kepzesre

 

 

 

 

Az alábbi információk a korábbi felvételire vonatkoznak, tájékoztatásul hagyjuk fent őket:

 A jelentkezés feltételei:

 

a) Kitöltött, aláírt jelentkezési lap 2 eredeti példánya, továbbá elektronikus formában kitöltve, aláírás nélkül, szöveg formátumban mentve.

Az űrlap letölthető innen:http://btk.pte.hu/felveteli_jelentkezesi_lap

Kizárólag a megadott útmutató szerint hibátlanul kitöltött, hiánytalan, a hivatalos okmányokkal megegyező adatokat tartalmazó, mellékletekkel ellátott jelentkezéseket fogadunk el!

 

b) Legalább jó rendű egyetemi/MA oklevél másolata 2 példányban;

külföldi felsőoktatási intézményben kiállított MA oklevél esetén magyar fordítás; külföldi felsőoktatási intézményben kiállított nem MA oklevél esetén az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központjának határozata a végzettségi szint MA végzettségként történő elismeréséről. A felvételi félévében végző egyetemi hallgatók esetén Tanulmányi Osztály által kiállított igazolást kötelező csatolni a tanulmányokról/záróvizsgáról/az oklevél kiadhatóságáról. Az oklevél kézhezvételét követően másolatát haladéktalanul el kell juttatni a Doktori Irodába. Az oklevél kiadásáig a pályázó a felvételi eljárásban csak feltételesen vesz részt.

Minden olyan oklevél esetében, amely nem tartalmaz minősítést, csatolni kell a tanulmányi eredményeket tartalmazó dokumentumot (igazolást vagy leckekönyvet), záróvizsga eredményének igazolását.

c) Nyelvtudást igazoló bizonyítvány (vagy hatályos jogszabály által nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékűnek nyilvánított dokumentum) másolata 2 példányban:

legalább egy középfokú "C" típusú állami, vagy ezzel egyenértékű államilag akkreditált nyelvvizsga az alábbi nyelvek valamelyikéből: angol, német, francia, orosz, olasz, spanyol, portugál, japán, kínai. (A fokozatszerzéshez egy második nyelv dokumentált ismerete is szükséges, ezért aki a jelentkezéskor több nyelvvizsgával rendelkezik, pályázatához az összes nyelvvizsga-bizonyítvány másolatát csatolja.) A környező országokból érkező és ott egyetemi oklevelet szerzett magyar anyanyelvű hallgatók egyik idegen nyelveként elfogadjuk az adott állam nyelvének felsőfokú ismeretét.

A 87/2015. kormányrendelet 62. § (11) és a PTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 80. §. (12) értelmében jelenleg a nyelvvizsga vagy annak egy része, illetve szintje alóli mentesítés a doktori képzés tekintetében nem illeti meg a doktori képzésre jelentkező hallgatót, a nyelvvizsga-bizonyítvány másolatát csatolni kötelező, vagy folyamatban lévő nyelvvizsga esetén legkésőbb a szóbeli meghallgatás időpontjáig pótolni kell, különben a jelentkezőt a felvételi eljárásból kizárjuk.

d) Tudományos (szakmai) önéletrajz, publikációs jegyzék

 

e) A tervezett kutatási téma  legalább 20 000 n (kb. 10 oldal) terjedelemben. (Különös gondossággal készítsék kutatási tervüket azok, akik komplex vizsga teljesítésével kizárólag a kutatási és disszertációs szakaszra szeretnének bekerülni.)

 

f) Valamennyi munkahellyel rendelkező jelentkező részéről a munkaadó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a doktorandusz hallgatói jogviszony létesítéséhez, és lehetővé teszi a doktori tanulmányok folytatását, munkaidő-kedvezménnyel vagy a feladatok átcsoportosításával. Amennyiben a jelentkező munkabeosztása kötetlen és így kedvezmény biztosítására nincs szükség, vagy a jelentkező más módon (szabadsága terhére) oldja meg részvételét a doktori képzésben úgy azt kérjük igazolni / a pályázónak ilyen értelemben kell nyilatkozni. (Az önköltséges pályázók esetében heti egy napon a konzultációkon való részvételhez szükséges időt kell biztosítani.)

 

g) Nyilatkozat a jogviszony létesítésének és a képzés egyes feltételeinek elfogadásáról (a kitöltött űrlapot – elérhető itt: http://btk.pte.hu/felveteli_jelentkezesi_lap   – kitöltve, kinyomtatva, kizárólag aláírt példányban fogadjuk csak el).

 

h) A jelentkezési díj befizetését igazoló dokumentum, melyet a pályázathoz csatolni kell.

 

A jelentkezési díj 9000 Ft, melyet banki átutalással lehet kiegyenlíteni.

 

Átutalási információk a jelentkezési díj befizetéséhez:

 

PTE bankszámlaszám: 10024003-00282716-00000000

(Magyar Államkincstár   IBAN: HU86 10024003-00282716-00000000   SWIFT: MANEHUHB )

A közlemény rovatba feltétlenül kerüljön be: „ 140095  munkaszámra PhD felvételi eljárási díj” és annak a neve, akinek az eljárására vonatkozik a díj befizetése. (A felvételi eljárási díj be nem fizetése vagy hiányos közlemény miatti be nem azonosíthatósága esetén nem kerül sor a felvételi eljárás megindítására.)

 

A doktori képzésben ösztöndíjasként (korlátozott számban) vagy önköltséges formában lehet részt venni. Aki a felvételi rangsorban az igen alacsony ösztöndíjas keretszámba nem kerülhet be, az automatikusan önköltséges finanszírozási formára nyer felvételt.

Az ösztöndíjak és az önköltséges képzési díjak összegét a doktori képzésről és fokozatszerzésről szóló tájékoztatóban találják meg.

 

A részletes felvételi tájékoztató az alábbi linken található:  http://btk.pte.hu/phd_felveteli

A felvételi pontozása az alábbi rendszerben történik:

Felvételi pontozás IroDIjelentkező      

publikációs pontszám

tanulm. eredm.

TDK

felvételi beszélg.

 összesen

 

pontozási szempont/max. pontszám 10

pontozási szempont/max. pontszám20

pontozási szempont/max. pontszám 10

pontozási szempont/max. pontszám 10

 50