Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar
NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZET
MODERN IRODALOMTÖRTÉNETI ÉS IRODALOMELMÉLETI TANSZÉK

 

Publikációs és egyéb követelmények

Nyomtatóbarát változatPDF változat

A doktorandusoknak a tanulmányok hat féléve alatt, valamint a disszertáció megírása, benyújtása és nyilvános vitában való megvédése közötti időszakban az alábbi publikációs követelményeknek kell megfelelniük (elvárási minimum):

 

5 szaktanulmány

5 bírálat

3 szakfordítás

1 szerkesztés vagy társszerkesztés

(tanulmánykötet vagy folyóirat tematikus blokkja, amely tárgyát illetően összefügg a jelölt kutatásainak és disszertációjának témájával)

 

Azon publikációkat tudja az Iskola tekintetbe venni, amelyek hazai és külföldi irodalmi, művészeti és társadalomtudományi szakfolyóiratokban jelentek meg.

Kívánatosnak tekintjük legalább két konferencia-előadás megtartását, vagy konferencia, szaktanácskozás, kerekasztal-beszélgetés megszervezését is.

2011-ben a PTE egyetemi és kari Doktori szabályzata alapján a doktorandusok ezután csak az MTMT (Magyar Tudományos Művek Tára) adatbázisába felvitt publikációs adatok alapján igazolhatják elvégzett kutatási eredményeiket. Adataikat rendszeresen frissíteniük kell, és a felkért adatbáziskezelőkkel kell közölniük.