Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar
NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZET
MODERN IRODALOMTÖRTÉNETI ÉS IRODALOMELMÉLETI TANSZÉK

 

Javaslat az arányos feladatvállalásra

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Mindenki alaposan tanulmányozza át a Doktori Iskola időtervét. E javaslat igyekszik minden érdemi tanácsot megadni a félévek és kurzusaik arányos elosztására.

A 01 kezdetű modulszámok keretében meghirdetett kurzusokból öt felvétele kötelező minden doktorandus számára a hat félév folyamán.

A 02 jellel kezdődő modulok keretében meghirdetett kurzusok választhatóak, annyit vehetnek föl bármelyikből, amennyi érdeklődésüknek megfelel, szabadon. A lényeg az, hogy összesen hat teljesített kurzusuk legyen e modultípusból az abszolutórium eléréséig.

A 03 modul teljesítése kötelező, folyamatosan, hat féléven át kell ennek keretében referálniuk minden szemeszter végén a témavezetőnek írásban (.rtf fájlban).

A 04 modul ugyancsak folyamatos felvételt és teljesítést igényel: a szemeszterenkénti kutatási beszámolót vagy közvetlenül az Iskola vezetőjének, vagy az általa megbízott oktatónak kell leadniuk. A félévi kutatómunkájukról időnként a hallgatók és professzorok előtt is beszámolnak. Ennek időpontjairól külön értesítést küldünk.

A 05 modulbeli oktatást csak azok vehetik fel és teljesíthetik, akik egyetemi kurzusok tartását vállalták. Korlázotott számú kurzus meghirdetésére van lehetősége az ösztöndíjas hallgatóknak.

Az oktatási kreditek pótlására, amennyiben nincsenek ilyen lehetőségeik, felvehetik a 06 modult, ám csak ebben az esetben. Kizárólag az Iskola vezetőjével előre egyeztetett külön kutatási feladat vállalásával teljesíthető kreditek.

E feltételek mellett teljesíthetik a törvényben előírt 180 kreditszámot.

 

 

Prof. Thomka Beáta

 

a Doktori Iskola vezetője