Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar
NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZET
MODERN IRODALOMTÖRTÉNETI ÉS IRODALOMELMÉLETI TANSZÉK

 

Felvételi követelmények

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Felvétel a doktori képzésre

A PTE Irodalomtudományi Doktori Iskolájába doktorképzésre jelentkezők az alábbi okmányokat nyújtják be:

(a) kitöltött jelentkezési lap. Az űrlap letölthető vagy beszerezhető a programokat szervező tanszékeken, illetve a Doktori Irodában;

(b) legalább jó rendű egyetemi oklevél másolata; a felvételi évében végző egyetemi hallgatók esetén ez a dokumentum a szóbeli vizsgán kerül bemutatásra;

(c) nyelvtudást igazoló bizonyítvány másolata: legalább egy középfokú "C" típusú állami, vagy ezzel egyenértékű államilag akkreditált nyelvvizsga; a környező országokból érkező és ott egyetemi oklevelet szerzett magyar anyanyelvű hallgatók egyik idegen nyelveként elfogadjuk az adott állam nyelvének felsőfokú ismeretét;

(d) szakmai önéletrajz, publikációs jegyzék;

(e) kutatási terv, a tervezett kutatási téma 6-8 gépelt oldalas leírása;

(f) a költségtérítéses, levelező pályázók részéről a munkaadó nyilatkozata arról, hogy lehetővé teszi maximum heti egy napon a konzultációkon való részvételt;

(g) jelentkezési vizsgadíj befizetését igazoló postai befizetési szelvény másolata. A csekk beszerezhető az érintett tanszékeken.

 

A doktori képzésben nappali tagozatos ösztöndíjasként (korlátozott számban), illetőleg levelező, költségtérítéses formában lehet részt venni.