Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar
NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZET
MODERN IRODALOMTÖRTÉNETI ÉS IRODALOMELMÉLETI TANSZÉK

 

Doktori védések

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Fokozatot szereztek:

 

 

Lázár Eszter: Oktatási fordulat a kortárs képzőművészetben és a művészetoktatásban

Témavezető: Wessely Anna

Védés időpontja: 2019.03.27.

Tézisek

A disszertáció teljes szövege

 

Pálfy Eszter: (Szöveg)változatok egy történetre – Gyöngyösi István Márssal társolkodó Murányi Vénusának történeti hagyománya és a tárgy 19. századi feldolgozásai

Témavezető: Jankovits László

Védés időpontja: 2019.02.28.

Tézisek

A disszertáció teljes szövege

 

Kővári Sarolta: A zene erejétől a nyelv hatalmáig. Nietzsche korai nyelvfelfogása

Témavezető: Weiss János

Védés időpontja: 2018.12.13.

Tézisek

A disszertáció teljes szövege

 

Komjáti Diána: ПОЭТИКА И АНТРОПОЛОГИЯ ПОДТЕКСТА В ПРОЗЕ А. П. ЧЕХОВА

Témavezető: Szigethi András

Védés időpontja: 2018.11.26.

Tézisek

A disszertáció teljes szövege

 

Bata Tímea: A SZOT-üdülőtől az egzotikus szigetekig. Nászút a későmodern turizmus hálójában

Témavezető: Fejős Zoltán

Védés időpontja: 2018.11.15.

Tézisek

A disszertáció teljes szövege

 

Csönge Tamás: Perplexive Perspectives, Distorted Discourses: A Rhetorical Approach to Agency, Focalization, and Unreliability in Cinematic Fiction

Témavezető: Orbán Jolán; Sári László

Védés időpontja: 2018.11.13.

Tézisek 

A disszertáció teljes szövege

 

Gárdos Judit: Tudáslétrehozás a mai magyar szociológiában. Egy esettanulmány

Témavezető: Vajda Júlia; Wessely Anna

Védés időpontja: 2018.05.23.

Tézisek 

A disszertáció teljes szövege 

 

Szabó Attila: Performatív múltfeldolgozás Közép-Európában és a világszínházban

Témavezető: Müller Péter

Védés időpontja: 2018.04.19.

Tézisek

A disszeráció teljes szövege

 

Prax Levente: Struktúra és narratíva Peter Greenaway filmjeiben

Témavezető: Orbán Jolán

Védés időpontja: 2018.04.18.

Tézisek

A disszertáció teljes szövege

 

András Csaba: IDEOLÓGIÁK A TRÓPUSOKON. Retorikaelméleti esettanulmányok a természet diszkurzív alakzatának ideológiai jelentőségéről

Témavezető: Orbán Jolán; Kisantal Tamás

Védés időpontja: 2018.03.02.

Tézisek

A disszertáció teljes szövege

 

Balassa Zsófia: Amikor a dráma elbeszélőt keres. A mono/lóg drámák drámanarratológiai megközelítésének lehetőségei

Témavezető: Müller Péter

Védés időpontja: 2018.02.23.

Tézisek

A disszertáció teljes szövege

 

Pál-Lukács Zsófia: Bodor Ádám prózája és a nem naturális narratológia. Az idegen narratív formái

Témavezető: Bene Adrián; Medve Zoltán

Védés időpontja: 2017.12.07.

Tézisek

A disszertáció teljes szövege

 

Bechtel Helmut Herman: Die Repräsentationen des Fremden in der ungarndeutschen Gegenwartsliteratur

Témavezető: Szendi Zoltán

Védés időpontja: 2017.11.15.

Tézisek

A disszertáció teljes szövege

 

Beke Ottó: A HALLHATÓSÁG ÉS A LÁTHATÓSÁG POÉTIKÁJA. A másodlagos szóbeliség és a digitális írásbeliség irodalmi vonatkozásai

Témavezető: Orbán Jolán; Hajdu Péter

Védés időpontja: 2016.11.17.

Tézisek

A disszertáció teljes szövege

 

Roginer Oszkár: A JUGOSZLÁVIAI MAGYAR IRODALOM TEREI A (poszt)jugoszláv magyar irodalom és a téralapú közösségi identitás-konstrukciók viszonya (1945-2010)

Témavezető: Thomka Beáta

Védés időpontja: 2016.11.17.

Tézisek

A disszertáció teljes szövege

 

Görcsi Péter: A megtévesztés dramaturgiája. Martin McDonagh művészete

Témavezető: Müller Péter

Védés időpontja: 2016.06.13.

Tézisek
A disszertáció teljes szövege


Tóth Csilla: Polgár és kontextusa: identitás és narratív technika Márai Sándor pályáján, 1930-1935 Kontextuális-kulturális narratológiai közelítés

Témavezető: Mekis János; Milbacher Róbert

Védés időpontja: 2016.03.18.

Tézisek
A disszertáció teljes szövege

 

Patonai Anikó Ágnes: Kísérletek a nemzeti tragédia (újra)teremtésére: Jókai Mór történeti tárgyú drámái az 1850-es években

Témavezető: Nagy Imre

Védés időpontja: 2015.10.21.

Tézisek

A disszertáció teljes szövege


Mucsi Georgina: A halálkép jellegzetességei hospice ellátásban dolgozó szociális munkások és az önkéntes tevékenységet végzők körében

Témavezető: Hoyer Mária

Védés időpontja: 2015.09.28.

Tézisek 

A disszertáció teljes szövege

 

Csengel-Plank Ibolya: A budaörsi repülőtér és fotomontázsa mint a modernizmus szimbólumai

Témavezető: Beke László; Császi Lajos

Védés időpontja: 2015.06.12.

Tézisek
A disszertáció teljes szövege
 

Kovai Cecília: A cigány-magyar különbségtétel és rokonság.

Témavezető: Hadas Miklós; Császi Lajos

Védés időpontja: 2015.06.05.

Tézisek

A disszertáció teljes szövege

 

Hernádi Ilona: Problémás testek. Nőiség, szexualitás és anyaság testi fogyatékossággal élő magyar nők önreprezentációiban.

Témavezető: Könczei György

Védés időpontja: 2015.05.19.

Tézisek
A disszertáció teljes szövege
 

Németh Ákos: "Vigasztalásul útnak indulunk..." A "vándorévek" nemzedéke és a két világháború közötti magyar útírajzhagyomány

Témavezető: Mekis János

Védés időpontja: 2015.05.18.

Tézisek
A disszertáció teljes szövege
 

Görföl Balázs: Hans-Georg Gadamer művészet- és költészetfelfogása

Témavezető: Thomka Beáta; Bacsó Béla

Védés időpontja: 2015.04.24.

Tézisek
A disszertáció teljes szövege
 

Baumann Tímea: "Maradjon emléközet?" A délszláv háború társaadalmi emlékezete a kopácsi magyar emlékezetközösségben.

Témavezető: Kovács Éva

Védés időpontja: 2014.11.14.

Tézisek
A disszertáció teljes szövege

 

Samu János: Határpoétikák. Redukció mint intenzív nyelvhasználat Domonkos István és Ladik Katalin költészetében

Témavezető: Orbán Jolán

Védés időpontja: 2014.09.26.

Tézisek
A disszertáció teljes szövege
 

Horváth Imre: "Arra emelik tekintetüket, amit átszúrtak". A Szent János-evangélium képteológiája mint a balthasari képteológia alapja.

Témavezetők: Nagy Imre; Kisantal Tamás

Védés időpontja: 2014.03.14.

Tézisek

A disszertáció teljes szövege
 

Kila Noémi: Dynamismes et structures de la perception dans l'oeuvre de Charles Ferdinand Ramuz

Témavezető: Christian Morzewski; Vígh Árpád

Védés időpontja: 2013.11.29.

Tézisek magyar nyelven
Tézisek francia nyelven
A disszertáció teljes szövege


 Kucserka Zsófia: Könyvbe vésett jellemek. A 19. századi regényszereplők karakterének történeti megközelítései

Témavezető: Takáts József

Védés időpontja: 2013.11.21.

Tézisek
A disszertáció teljes szövege


Guld Ádám: EMO. Egy kortárs stílusközösség a média kulturális tanulmányozása tükrében

Témavezető: Havasréti József

Védés időpontja: 2013.10.09.

Tézisek 

A disszertáció teljes szövege

 

Adorján Viktor: A totális cselekvés és az emberi totalitás. A wroclawi Laboratórium tevékenysége és annak utóélete 1959-től napjainkig

Témavezető: Kékesi Kun Árpád

Védés időpontja: 2012.11.16.

Tézisek

A disszertáció teljes szövege

 

Légmán Anna: Az őrület és az őrültek helye a társadalomban. A magyar pszichiátriai ellátórendszer és az egyén viszonya.

Témavezetők: Vajda Júlia

Védés időpontja: 2012.03.07.

Tézisek 

A disszertáció teljes szövege 
 

Fekete Richárd: Kétkedő komolyság. Kemény István költői ethosza.

TémavezetőVarga Zoltán

Védés időpontja: 2012. 02. 24.

Tézisek 

A disszertáció teljes szövege
 

Erdély Dániel: A jövő lázadása. Az újdonság sorsa a behálózott világban.

Témavezetők: Beke László

Védés időpontja: 2011.12.12.

Tézisek 

A disszertáció teljes szövege


Galuska László: Gonosz Garaboncziások, Borissza Bacchusok, széltoló szellemek, Avagy tükör vagy görbe tükör? Hiedelemlények, népi kulturális alakok, folklór a XVIII. századi iskolai comaediákban

Témavezetők: Nagy Imre; Milbacher Róbert

Védés időpontja: 2011. 11. 18.

Tézisek 

A disszertáció teljes szövege

 

Rosner Krisztina: A színészi jelenlét és a csend dramatikus-teátrális játékai

Témavezető: Müller Péter

Védés időpontja: 2011. 05. 16.

Tézisek

A disszertáció teljes szövege

 

Turnacker KatalinFausti szellemiség és festői kép Werner Herzog filmművészetében

Témavezetők: Nagy Imre

Védés időpontja: 2010. 06. 11.

Tézisek 

A disszertáció teljes szövege 

 

Mári EditGoethe Faustjának recepciója az orosz irodalomban

Témavezető: V. Gilbert Edit

Védés időpontja: 2010. 01. 27.

Tézisek

A disszertáció teljes szövege

 

L. Varga Péter: A médium olvasása. Közeg, medialitás és materialitás az irodalomban.

Témavezető: Thomka Beáta

Védés időpontja: 2009. 11. 20.

Tézisek

A disszertáció teljes szövege

 

Beck Zoltán: A romológia írása - egy elbeszélhető romológia felé.

Témavezető: Bókay Antal; Kurdi Mária

Védés időpontja: 2009. 11. 02.

Tézisek

A disszertáció teljes szövege

 

Horváth Péter: A fikcionalitás egy alternatívája a 20. századi magyar irodalomban. Kertész Imre egzisztencialista prózája.

Témavezető: Orbán Jolán

Védés időpontja: 2009.09.21

Tézisek 

A disszertáció teljes szövege

 

Gombos Péter: Utópiák és disztópiák a magyar irodalomban, különös tekintettel a gyermekirodalom antiutópiáira.

Témavezető: Mekis. János

Védés időpontja: 2009.06.19.

Tézisek 
A disszertáció teljes szövege

 

Seress Ákos Attila: Amerikai tragédiák. Szerep, személyiség és kirekesztés Tennesse Williams drámáiban.

Témavezető: Müller Péter

Védés időpontja: 2009.04.02.

Tézisek

A disszertáció teljes szövege

 

Szolláth Dávid: A kommunista aszketizmus esztétikája. Kontextuális vizsgálatok a huszadik századi magyar irodalom néhány munkásmozgalom-történeti vonatkozásáról

Témavezető: Thomka Beáta

Védés időpontja: 2008.12.05.

Tézisek

A disszertáció teljes szövege


 

Medve A. Zoltán: Kontextusok és konnotációk. Adalékok a kortárs horvát próza történeti-komparatív vizsgálatához.

Témavezető: Nagy Imre

Védés időpontja: 2008.09.19.

Tézisek

A disszertáció teljes szövege

 

Varga Róbert: En(Je)(u)x. Effets de métissage et voies de déconstruction dans l'autobiographie maghrébine d'expression française Az írás tétjei és játékai. A métissage és a dekonstrukció mozzanatai az észak-afrikai francia nyelvű önéletírásban

Témavezető: Vígh Árpád

Védés időpontja: 2007. október 22. Université Marc Bloch, Strasbourg

Tézisek magyar nyelven

Tézisek francia nyelven
A disszertáció teljes szövege 

 

Túry György: Etika és regény: elméletek és értelmezések az 1980-as és az 1990-es évek amerikai színterén

Témavezető: Bókay Antal

Védés időpontja: 2007.10.12.

Tézisek 
A disszertáció teljes szövege 

 

Szilágyi-Nagy Ildikó: Garaczi László prózájának poétikája és fogadtatása 1985-1995-ig. Recepció és szövegelemzés

Témavezető: Kálmán C. György

Védés időpontja: 2007.06.14.

Tézisek 

A disszertáció teljes szövege
 

Lábadi Zsombor: A lebegés iróniája. Sziveri János életműve az Új Symposion kontextusában

Témavezető: Mekis János

Védés időpontja: 2007.04.20.

Tézisek

A disszertáció teljes szövege
 

Kiss Gábor Zoltán: Kulturális és mediális átvitelek

Témavezető: Kálmán C. György

Védés időpontja: 2007.04.17.

Tézisek 

A disszertáció teljes szövege 
 

Gyuris Norbert: A szerző alakváltásai: narratológia, szimulációelmélet és hipertextualitás

Témavezető: Bókay Antal

Védés időpontja: 2006.11.17.

Tézisek
A disszertáció teljes szövege 
 

Laczkó András: „... a hisztoria non plus ultrája..."

Témavezető: Rohonyi Zoltán

Védés időpontja: 2006.06.26.

Tézisek

A disszertáció teljes szövege 

 

Asztalos Éva: Az ismeretlen képzelőerő nyomában- séta az egyszarvú erdejében

Témavezető: Bókay Antal

Védés időpontja: 2006.05.05.

Tézisek 
A disszertáció teljes szövege
 

Vári György: Kertész Imre. Buchenwald fölött az ég

Témavezető: Thomka Beáta

Védés időpontja: 2006.02.10

Tézisek

 

 

Rudas Jutka: A szellem finom játéka. A kortárs magyar irodalom intertextuális aspektusai

Témavezető: Thomka Beáta

Védés időpontja: 2005.12.15.

Tézisek

A disszertáció teljes szövege

 

Seregi Tamás: A jelen visszatérése. A műalkotás és az érzékelés viszonya fenomenológiai nézőpontból

Témavezető: Thomka Beáta

Védés időpontja:2005.12.02.

Tézisek

A disszertáció teljes szövege

 

Horváth Györgyi: A sajátként/idegenként felismert múlt. A történeti elbeszélés identitásképző szerepe a feminista irodalomtudományban a hetvenes évektől a kilencvenes évekig

Témavezető: Kulcsár Szabó Ernő

Védés időpontja: 2005.11.24.

Tézisek

A disszertáció teljes szövege 
 

Tóth Orsolya: A múlandó és múlhatatlan. A történeti megértés esélyeiről (Kazinczy-tanulmányok)

Témavezető: Rohonyi Zoltán

Védés időpontja: 2005.11.18.

Tézisek
A disszertáció teljes szövege

 

Hammer Erika: "Das Schweigen zum klingen bringen. Sprachkrise und poetologische Reflexionen bei Hermann Burger" (A csend megszólaltatása. Nyelvi válság és poetológiai reflexiók Hermann Burgernél)

Témavezető: Weiss János

Védés időpontja: 2005.10.07.

Tézisek

A disszertáció teljes szövege
 

Prágai Tamás: Kísérlet az önértelmezés a hatvannyolc utáni költészetben

Témavezető: Bókay Antal

Védés időpontja: 2005.05.12.

Tézisek

A disszertáció teljes szövege

 

 

Schuller Gabriella: Tükörképrombolók. A tekintet eltérítése a poszt/feminista színházban és performanszokban

Témavezető: Müller Péter

Védés időpontja: 2005.04.12.

Tézisek
A disszertáció teljes szövege

 

Sári László: A "hattyú" és a "görény": kritikai vázlatok irodalomra és politikára

Témavezető: Bókay Antal

Védés időpontja: 2005.03.07.

Tézisek

A disszertáció teljes szövege

 

Horváth Károly: "Theoria cum praxi?" Adalékok a regényelmélet és regényírói gyakorlat viszonyáról Christian Friedrich von Blanckenburg Versuch über den Roman és Beyträge zur Geschichte  deutschen Reichs und deutscher Sitten. Ein Roman című munkáiban

Témavezető: Bacsó Béla

Védés időpontja: 2004.10.22.

Tézisek

A disszertáció teljes szövege

 

Sándorfi Edina: Az (a)mimetikus képiség, tapasztalás és performativitás rejtett esztétikája Goethe, Fontane és Rilke szövegeiben

Témavezető: Hetesi István

Védés időpontja: 2004.10.19.

Tézisek

A disszertáció teljes szövege

 

Hajdú Zsuzsanna: Műfajok, diskurzusok és szövegek Marie Gevers életművében (Genres, discours et textes dans l'oeuvre de Marie Gevers)

Témavezető: Martonyi Éva

Védés időpontja: 2004.05.12.

Tézisek

 

Z. Varga Zoltán: Önéletrajzi töredék, talált szöveg, illetéktelen olvasó. Műfajelméleti reflexiók a magyar irodalmi modernség néhány reprezentatív szövege alapján

Témavezető: Kálmán C. György

Védés időpontja: 2004.05.11.

Tézisek
A disszertáció teljes szövege

 

 

Hadas Emese: A chiazmus poétikája Rilke Új verseiben

Témavezető: Thomka Beáta

Védés időpontja: 2004.04.07.

Tézisek
A disszertáció teljes szövege
 

Merényi Annamária: "Újra amalgámozott üvegtáblátska". Ungvárnémeti Tóth László lírája, fogadtatása és az életmű filozófiai kérdései

Témavezető: Rohonyi Zoltán

Védés időpontja: 2003.03.07.

Tézisek

A disszertáció teljes szövege

 

Horváth Miléna: (egyetemközi védés) Entre voix, écrits et images: Modalit6és de l'entre-deux littéraire dans la seconde partie de l'oeuvre d'Assia Djebar

Védés időpontja: 2002.11.06.

 

Németh Anikó: The Meaning of Work and Labour in William Morris' and John Ruskin's Aesthetics and Educative Ethics

Témavezető: Kiss Attila

Védés időpontja: 2002.10.07.

Tézisek

A disszertáció teljes szövege

 

N. Kovács Tímea: Helyek, kultúrák, szövegek. Pillanatképek az irodalomtudomány és a kulturális antropológia határvidékéről

Témavezető: Kálmán C. György

Védés időpontja: 2002.04.15.

Tézisek
A disszertáció teljes szövege


.